Pályázat menedzsment

A pályázat menedzsment keretében a pályázat teljes életciklusa alatt közreműködünk a projekt menedzselésében, elvégezzük annak felügyeletét, monitoringját és értékelését, szakmai tanácsokat adunk a Megbízónak.

Projektfejlesztési-, projektmenedzselési tanácsadás kategóriában az IFKA által minősített szakértők lettünk.

A KKV Stratégia pilléreihez kapcsolódóan meghatározott GINOP/GINOP Plusz pályázati konstrukciók keretében a pályázó kkv-k csak az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által minősített szakértőktől vehetnek igénybe szolgáltatásokat. A minősített szakértők listájából projektfejlesztési, projektmenedzselési szolgáltatások igénybevételéhez válassza az Avantázs Kft-t!

A projektmenedzsment körébe tartozó konkrét feladatok:

rendszeres kapcsolattartás a Megbízó által kijelölt kapcsolattartóval, szakmai iránymutatás a beadandó dokumentumok, a projekt megvalósításához szükséges szervezési feladatok és a megvalósításba bevont egyéb szereplőkkel való együttműködés vonatkozásában (a dokumentumok előállítása, tartalmi megfelelőségének biztosítása, a beszerzések és programelemek megvalósításának egyeztetése, szervezése, a hitelügyintézés és a pénzintézetekkel való kapcsolattartás a Megbízó feladata)

a projekt megvalósítási időszakában teljesítendő hiánypótlások, tisztázó kérdések, időközi elszámolások, mérföldkő teljesítések, szakmai beszámolók, valamint a záró beszámoló és záró elszámolás előkészítéséhez szükséges dokumentumok bekérése, szúrópróbaszerű tartalmi ellenőrzése, feltöltése a pályázati felületre, ezek benyújtása

rendszeres egyeztetés a Megbízóval a projekt szakmai és pénzügyi előrehaladásáról, szükség esetén szerződésmódosítás előkészítése és benyújtása

ellenőrzések előkészítése, helyszíni ellenőrzéseken való részvétel 

a Megbízó igényétől függően, a szerződésben szereplő feltételek mellett a projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosításában is közreműködünk

a Megbízó igényétől függően – külön díj ellenében – a fenntartási időszakban esedékes projekt fenntartási jelentések előkészítésében és benyújtásában is közreműködünk

Eseti megállapodás keretében a projektmenedzsment körébe nem tartozó, pályázathoz kapcsolódó munkaügyi, egyeztetési, szervezési, ellenőrzési, (hitel)ügyintézési, stb. szolgáltatást is vállalunk.